Polski English

  Jasno
  zdefiniowane
  cele

  Wdrażamy wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej do badań przemysłowych.

  Naszą działalność opieramy na profesjonalnej współpracy

  Jedną z istotnych form współpracy ME Group z przemysłem jest działalność ekspertyzowa, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium
  Badań Materiałowych - które jest Członkiem Rzeczywistym Klubu POLLAB.

  Rozszerzenie uznania UDT

  07-06-2013

  Z dniem 16.12.2014 Laboratorium Badań Materiałowych rozszerzyło uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. Aktualnie, uznane przez UDT, metody to: AT - Emisja Akustyczna, MT - Badania magnetyczno - proszkowe, PT - Badania penetracyjne, UT - Badania ultradźwiękowe, VT - Badania wizualne, LM - Badania metalograficzne mikro i makroskopowe, HT - Pomiary twardości, CT - Badania korozyjne.[more]


  Uznanie UDT

  18-07-2012

  Z dniem 18 czerwca 2012 roku Laboratorium Badań Materiałowych spełniając kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych (nr LBU-244/27) oraz zostało wpisane na listę podwykonawców UDT (pod nr LB-244/27).    Certyfikaty.[more]


  Uznania TÜV Rheinland

  15-02-2012

  Firma Materials Engineers Group posiada świadectwa uznania procedur badawczych wystawione przez TÜV Rheinland.[more]


  Kładka

  24-01-2011

  W ramach działalności B+R firma MEG wspólnie z firmą MOSTOSTAL S.A. realizuje projekt celowy MNiSW mający na celu opracowanie kompozytowej kładki dla pieszych. [more]


  ROBOT „MAGNETO”

  01-12-2010

  Firma ME Group w ramach programu "Inicjatywa technologiczna" zaprojektowała i wykonała robota „MAGNETO”. Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia zdalnie sterowanych badań stanu materiałów konstrukcyjnych i połączeń spawanych, instalacji i konstrukcji przemysłowych z zastosowaniem technik ultradźwiękowych w tym techniki TOFD i  Phased Array. [more]


  © Megroup  *  powered by Typo3